Non-Last-Click: Tại sao nên chuyển sang phân bổ “không nhấp chuột cuối”

Non-Last-Click: Tại sao nên chuyển sang phân bổ “không nhấp chuột cuối”

Phần lớn các nhà quảng cáo vẫn đang dùng mô hình nhấp chuột cuối (Last Click) làm cơ sở tối ưu tài khoản của họ. Thực tế, 75% người dùng trực tuyến bắt đầu tìm kiếm trên một thiết bị/ kênh, nhưng tiếp tục hoặc kết thúc nó trên một thiết bị/ kênh khác. Quá trình chuyển...