Công Cụ Backlink Checker

Miễn phí phân tích backlink của website bạn và đối thủ. Công cụ backlink checker hỗ trợ xây dựng backlink và tăng thứ hạng SEO website

Tổng thể

Cung cấp báo cáo backlink tổng thể giúp bạn xác định số lượng link của website bạn hoặc đối thủ dễ dàng

Báo cáo cung cấp thông tin bao gồm:

 • Authority Score: Điểm của domain
 • Referring Domains: Tổng số domain có link ngược về website bạn
 • Backlinks: tổng số link ngược về bạn
 • Keywords: số từ khóa thực hiện link
 • IPs: số IP thực hiện link
 • Monthly Visits: ước tính số khách hàng ghé thăm từ lượng backlink dó
công cụ backlink checker
báo cáo công cụ backlink checker

Phân tích backlink đối thủ

Phân tích cách đối thủ xây đựng backlink để tìm ra phương pháp xây dựng backlink hiệu quả cho bạn. Hoặc đơn giản là làm tương tự cách đối thủ xây dựng

Công cụ backlink sẽ trình bày tất cả thông tin xây dựng backlink của bất kỳ website đối thủ nào. Vì thế bạn sẽ có thể xây dựng nhiều chiến lược phù hợp với website và phương pháp kinh doanh của bạn

Chi tiết backlink

Công cụ cung cấp báo cáo chi tiết về 1 backlink cũng như những bộ lọc phù hợp giúp bạn xác định độ quan trọng của backlink:

 • Source Page: thông tin trang và URL link ngược về bạn
 • Authority Score: điểm uy tín của domain trang link ngược về bạn
 • Ext links: số lượng link ngoài của domain đó
 • Int links: số lượng link nội bộ của domain đó
 • Anchor and Target URL: từ khóa link và trang được link tới
 • First Seen: ngày đầu tiên hệ thống ghi nhận link
 • Last Seen: ngày cuối cùng hệ thống ghi nhận link
chi tiết báo cáo công cụ backlink checker

Tăng Trưởng Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

3F Solutions cung cấp bộ công cụ giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi các hoạt động Marketing, thu khách hàng tiềm năng và tăng khả năng chốt Sale thông qua Online.

Giờ đây việc tiếp cận khách hàng thông qua Internet không còn là khó khăn, chúng tôi cùng bạn mở ra những cơ hội kinh doanh mới.