Điều khoản dịch vụ của 3F Solutions

Chỉnh sửa lần cuối ngày 20/02/2020

Cty 3F Solutions (3F) vận hành mỗi trang web liên kết đến các Điều khoản sử dụng này để cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào thông tin của 3F và các sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Việc sử dụng Dịch vụ của 3F chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại đây.

Khi truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này

3F có quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Việc bạn sử dụng Trang web sau bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ cấu thành thỏa thuận của bạn để tuân theo và bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này như đã sửa đổi. Ngày cuối cùng các Điều khoản sử dụng này đã được sửa đổi được quy định dưới đây.

1. Trường hợp cho phép sử dụng trang web
Bạn có thể sử dụng nội dung, hình ảnh, thông tin, kiến thức hay các sản phẩm bạn trải nghiệm trên website của chúng tôi với mục đích cá nhân, phi thương mại và / hoặc để tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của 3F khi tuân thủ các Điều khoản sử dụng này.

2. Nghiêm cấm sử dụng trang web
Bằng cách truy cập Trang web, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

  • Sử dụng Trang web vi phạm các Điều khoản sử dụng này;
  • Sử dụng Trang web vi phạm các điều khoản của Chính sách sử dụng được chấp nhận của 3F.
  • Sao chép, sửa đổi, đạo nhái, tạo tác phẩm phái sinh từ việc cắt ghép, lại Trang web hoặc cố gắng copy bất kỳ mã nguồn nào hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào làm như vậy;
  • Bán, chuyển nhượng, cấp phép lại, phân phối, khai thác thương mại, cấp quyền lợi bảo mật trong hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào hoặc cung cấp cho bên thứ ba, Nội dung hoặc Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào;
  • Sử dụng hoặc chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm: “rô bốt”, “trình thu thập dữ liệu” hoặc “trình đọc ngoại tuyến” truy cập Trang theo cách gửi nhiều tin nhắn yêu cầu đến máy chủ 3F trong một khoảng thời gian nhất định, bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường;
  • Sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào gây thiệt hại, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu bất kỳ trang web 3F nào hoặc cản trở việc sử dụng và trải nghiệm Trang web của bất kỳ bên nào khác;
  • Cố gắng truy cập trái phép vào Trang web;
  • Truy cập bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện do 3F cung cấp để sử dụng khi truy cập Trang;
  • Sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào hoặc theo bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc bị cấm theo Thỏa thuận này.

Mọi hoạt động sử dụng trái phép bất kỳ Nội dung hoặc Trang web nào đều có thể vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và các điều luật khác.

3. Bản quyền & Thương hiệu
Trang web được xây dựng dựa trên công nghệ độc quyền của 3F bao gồm cả Nội dung. Trang web được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ hiện hành và các luật khác, bao gồm luật thương hiệu và bản quyền. 3F sở hữu và giữ lại tất cả bản quyền Nội dung của website.

Trừ khi được cho phép cụ thể trên Trang web đối với một số Nội dung nhất định, Nội dung không được sao chép, sao chép, sửa đổi, xuất bản, tải lên, đăng, truyền, thực hiện hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào và bạn đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối, truyền phát, phát sóng hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Nội dung từ Trang web, toàn bộ hoặc một phần, bằng bất kỳ phương tiện nào. Toàn bộ các thiết kế, hình ảnh, bộ nhận diện thương hiệu của 3F là nhãn hiệu và tài sản của 3F.

Diện mạo, bố cục, cách phối màu và thiết kế của trang fff.com.vn được bảo vệ thương mại. Khách hàng không có bất kỳ quyền hoặc được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào được nói ở trên.

3F có thể sử dụng và kết hợp vào Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của 3F những đề xuất, phản hồi từ bạn mà không cần thanh toán hoặc theo bất kỳ điều khoản, điều kiện nào.

Mọi vi phạm bản quyền được tuyên bố trên Trang web hoặc Dịch vụ phải được gửi đến Đối tác phụ trách vấn đề Bản quyền được chỉ định của 3F. Xem Hướng dẫn về vi phạm bản quyền dưới đây.

4. Liên kết với website bên thứ ba
Liên kết từ website của 3F đến các trang web hoặc thông tin của bên thứ ba nhằm mục đích chuyển hướng đến trang đích mới một cách thuận tiện hơn cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Trang web. Các liên kết như vậy không được chứng thực hay có bất kỳ liên quan, hoặc được khuyến nghị từ 3F. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những liên kết của bất kỳ trang web nào như vậy, bao gồm cả nội dung trên trang đó. Nếu bạn sử dụng các liên kết đến các trang web của các đại lý, đối tác cung cấp dịch vụ của 3F, bạn sẽ rời khỏi website của chúng tôi và sẽ tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư áp dụng cho các trang web tương ứng.

5. Tải dữ liệu
3F không thể và không bảo đảm rằng các tệp có sẵn để tải xuống thông qua Trang web sẽ không bị nhiễm vi-rút phần mềm hoặc mã, tệp hoặc chương trình máy tính có hại khác.

6. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
3F luôn nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, tuy vậy, 3F không phải nhận bất kỳ trách nhiệm, pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào liên quan đến trang web. Nội dung và tài liệu có trên trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không cấu thành hợp pháp hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát có thể phát sinh từ sự tin cậy vào thông tin trên trang web này. Thông tin trên trang web này không nên được cho là cơ sở cho bất kỳ quyết định nào về việc lựa chọn một kế hoạch được vạch ra cụ thể; cũng không nên thay thế cho sự tư vấn chuyên môn trong từng trường hợp cụ thể.

3F không chịu bất kỳ yêu sách trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thiệt hại do việc sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp, bao gồm mọi loại thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác.

Thông tin trên trang web này được quản trị trang web của Cty TNHH 3F Solutions duy trì và cập nhật. 3F sẽ xác định các đường link liên kết nào sẽ được kết hợp trên trang web của mình. Các đường link liên kết không ngụ ý xác nhận bởi 3F về tính chính xác của thông tin có trong đó hoặc của các quan điểm được thể hiện. 3F không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được liên kết hoặc được đề cập từ các trang này. Các câu hỏi và nhận xét liên quan đến thông tin trên các liên kết này vui lòng email đến info@fff.com.vn để được giải đáp.

Không được sao chép bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của 3F Solutions.

7. Điều khoản bồi thường
Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi của mình trên Trang web. Bạn đồng ý bồi thường, đảm bảo 3F vô hại khỏi mọi khiếu nại, tổn thất, thiệt hại và chi phí (bao gồm Chi phí luật sư, các chi phí trực tiếp, gián tiếp khác) từ việc bạn sử dụng sai hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc Nội dung, hoặc bất kỳ vi phạm nào của bạn trong các Điều khoản sử dụng này.

8. Quyền riêng tư
Bạn sử dụng trang web này của 3F tuân theo Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư của chúng tôi tại đây

9. Điều khoản dịch vụ bổ sung
Nếu bạn là khách hàng của 3F hoặc nhân viên, đại diện hoặc đại lý của khách hàng 3F, việc sử dụng Dịch vụ 3F của bạn phải tuân theo 3F, có sẵn tại đây.

10. Điều khoản chung

Toàn bộ thoả thuận: Các Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan. 3F không loại trừ bất kỳ vi phạm nào được quy định trong thoả thuận này hoặc các vi phạm trước và sau đó.

Sửa lỗi & Độ chính xác: Nội dung có thể chứa lỗi đánh máy, các lỗi khác hoặc không chính xác và có thể không đầy đủ. Do đó, 3F có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật Nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, 3F không đảm bảo rằng mọi lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót sẽ được sửa chữa.

Thực thi: Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, bởi cơ quan có thẩm quyền, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản sử dụng này, tất cả các điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Mọi tranh chấp liên quan đến các Điều khoản sử dụng này, Chính sách quyền riêng tư của 3F, việc sử dụng website của bạn, bất kỳ trang web nào của 3F hoặc Nội dung nào khác đều được điều chỉnh và sẽ được giải thích theo luật của nhà nước Việt Nam.

========================================

Khiếu nại vi phạm bản quyền

Liên hệ 3F Solutions

Vui lòng liên hệ trực tiếp đến Cty TNHH 3F Solutions bằng email: info@fff.com.vn hoặc tại địa chỉ: 320/9 Trường Chinh – Phường 13 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh.

Khiếu nại: Để có hiệu lực, Khiếu nại phải bao gồm các thông tin sau: 

1. Phải có Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền bị cáo buộc vi phạm (“Bên khiếu nại”);

2. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến duy nhất được bảo vệ bởi đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó;

3. Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động xâm phạm và sẽ bị xóa hoặc vô hiệu hoá việc truy cập vào tài liệu. Cung cấp thông tin để 3F xác định vị trí của tài liệu;

4. Cung cấp thông tin để 3F liên hệ với Bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại (nếu có), địa chỉ thư điện tử có thể liên hệ được với bên khiếu nại;

5. Cung cấp bằng chứng chứng minh Bên khiếu nại có quyền sử dụng tài liệu độc quyền; và

6. Bằng chứng chứng minh thông tin trong khiếu nại là chính xác, cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ nội dung khai man, sai sự thật, nhằm cáo buộc bên Bị khiếu nại.

Tiếp nhận khiếu nại: Khi nhận được văn bản Khiếu nại có chứa thông tin đã nêu trong mục 1 đến 6 mục trên đây.

3F sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc là vi phạm;

3F sẽ chuyển văn bản khiếu nại đến người vi phạm bị cáo buộc đó;

3F sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo kịp thời cho Người vi phạm bị cáo buộc rằng họ đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu.

Phản bác:

Người vi phạm bị cáo buộc có thể gửi Đơn phản bác để tranh luận về khiếu nại vi phạm bị cáo buộc. Đơn phản bác chỉ có hiệu lực khi được lập bằng văn bản bao gồm những điều sau đây:

Chữ ký vật lý hoặc điện tử của Người vi phạm bị cáo buộc;

Nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó đã bị vô hiệu hóa;

Bằng chứng chứng minh rằng Bên khiếu nại đã khai man, vu cáo cho người Người vi phạm bị cáo buộc. Bằng chứng các tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu bị xóa hoặc vô hiệu hóa;

Tên, địa chỉ và số điện thoại của Người vi phạm bị cáo buộc và bằng chứng cho rằng Người vi phạm bị cáo buộc đồng ý với quyền phán quyết của Tòa án nơi người đó cư trú.

Tiếp nhận phản bác: Khi nhận được Đơn phản bác có chứa thông tin như được nêu trong 1 đến 4 ở trên:

3F sẽ nhanh chóng cung cấp cho Bên khiếu nại một bản sao Đơn phản bác;

3F sẽ thông báo cho Bên khiếu nại hồi phục tài liệu đã xóa hoặc ngừng vô hiệu hóa quyền truy cập trong vòng mười (10) ngày làm việc;

3F sẽ thay thế tài liệu đã xóa hoặc ngừng vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu trong vòng mười (10) đến mười bốn (14) ngày làm việc sau khi nhận được Đơn phản bác, với điều kiện 3F không nhận được thông báo từ Bên khiếu nại rằng đã được toà án có văn bản ngăn chặn Bên vi phạm bị cáo buộc tham gia vào hoạt động vi phạm liên quan đến tài liệu trên mạng hoặc hệ thống của 3F.