4 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Xếp Hạng Comment Trên Facebook

4 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Xếp Hạng Comment Trên Facebook

Facebook từ lâu đã được xem là kênh marketing hiểu quả của các marketer bởi lượng người sử dụng đông đảo. Biết được điều đó, facebook luôn nâng cấp nền tảng của mình hướng tới việc giữ chân người dùng càng lâu càng tốt. Trong số đó chính là việc xếp hạng cho các...