Quảng cáo của bạn sẽ bị tạm ngưng khi Trang đích quảng cáo vi phạm lỗi Đích đến không khớp

Lỗi Đích Đến Không Khớp

Không được phép Quảng cáo không phản ánh chính xác nơi người dùng sẽ được chuyển đến

Ví dụ: Sử dụng URL hiển thị “www.google.com.vn” nhưng dẫn đến trang đích có URL “www.youtube.com”; sử dụng tính năng chèn từ khóa trong tên miền cấp cao nhất hoặc cấp thứ hai của URL hiển thị như “www.{keyword}.com”

Không được phép Tên miền hoặc tiện ích tên miền trong URL hiển thị không khớp với URL cuối cùng

Ví dụ: URL hiển thị: google.com và URL cuối cùng: example.com; URL hiển thị: example.com và URL cuối cùng: example.org

Không được phép Không sử dụng tên miền phụ để xác định rõ ràng trang web so với tất cả các trang web khác được lưu trữ trên tên miền đó hoặc so với tên miền cấp độ gốc

Ví dụ: URL hiển thị: blogspot.com và URL cuối cùng: mycompany.blogspot.com

Lưu ý: Tên miền phụ là không bắt buộc nếu tên miền được một công ty sử dụng độc quyền.

Không được phép Chuyển hướng từ URL cuối cùng đưa người dùng đến tên miền khác

Ví dụ: URL cuối cùng http://example.com chuyển hướng đến http://example2.com

Không được phép Mẫu theo dõi không dẫn đến nội dung giống như URL cuối cùng

Ví dụ: URL cuối cùng dẫn đến trang danh mục sản phẩm, nhưng mẫu theo dõi chuyển người dùng đến trang sản phẩm cụ thể

Ngoài lỗi này, bạn còn có thể mắc thêm các lỗi khác cho Đích đến của quảng cáo, tham khảo thêm các lỗi: Trải nghiệm đích đến, Không đủ nội dung nguyên bản, Đích đến không hoạt động, Đích đến không thể thu thập thông tin.

Quy trình khắc phục lỗi đích đến không khớp

 1. Xem lại các URL của bạn. Trang web hoặc ứng dụng được hiển thị trong quảng cáo của bạn (tức là URL hiển thị) cần phải hiển thị chính xác trang web hoặc ứng dụng mà mọi người sẽ được đưa tới khi nhấp vào quảng cáo của bạn (tức là trang đích). Trang đích là nơi mọi người thực sự truy cập sau khi vượt qua bất kỳ chuyển hướng nào được liên kết với URL đích, URL cuối cùng hoặc mẫu theo dõi mà bạn đã đặt. Email từ chối sẽ cho bạn biết tên miền mà quảng cáo của bạn trỏ đến vào thời điểm xem xét. Bạn cũng có thể sử dụng Search Console để kiểm tra trang đích cuối cùng của URL để đảm bảo rằng tên miền kết quả khớp với tên miền của URL hiển thị.
 2. URL từ khóa: Chính sách này áp dụng cho URL từ khóa không khớp với URL hiển thị.Theo dõi: Thông số theo dõi trong URL cuối cùng có thể làm cho đích đến không khớp nếu không chèn {ignore} trước thông số theo dõi. Nếu sử dụng theo dõi trong URL cuối cùng, bao gồm cả ID động từ hệ thống theo dõi bên thứ ba, thì bạn cần phải bao gồm {ignore} trước thông số theo dõi trong URL cuối cùng.

  Không được phép Không cho phép: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId

  Không được phép Cho phép: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

  Mẫu theo dõi: Nếu bạn cần chuyển hướng đến một tên miền khác, hãy xem xét thiết lập mẫu theo dõi. Hãy nhớ rằng mẫu theo dõi phải dẫn người dùng đến nội dung giống như URL cuối cùng. Bất kỳ khác biệt nào mà mẫu theo dõi đưa vào URL, bao gồm cả thông số và tên miền phụ, đều có thể dẫn người dùng đến nội dung khác với URL cuối cùng.

  Các thay đổi đối với mẫu theo dõi ở cấp quảng cáo, từ khóa hoặc liên kết trang web sẽ tự động được xem xét. Nhưng nếu bạn đã tạo mẫu theo dõi cho toàn bộ nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản, bạn sẽ cần yêu cầu xem xét sau khi đã khắc phục mẫu.

  URL hiển thị proxy: Một số nền tảng mua sắm, thuật ngữ dược phẩm, người bán lại và lĩnh vực có ngôn ngữ không thích hợp nhất định đôi khi có thể sử dụng một tên miền khác để tránh hiển thị ngôn ngữ không thích hợp. Yêu cầu xem xét lại để xem bạn có đủ điều kiện hay không.

 3. Chỉnh sửa URL của bạn để URL tuân thủ chính sách. Khi bạn đã chỉnh sửa và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đi xem xét. Google xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn. Nếu Google nhận thấy bạn đã loại bỏ nội dung không được chấp nhận khỏi quảng cáo và trang đích, thì có thể chấp thuận để quảng cáo của bạn bắt đầu chạy.

Chi phí xử lý lỗi đích đến không khớp

Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ sửa lỗi quảng cáo tạm ngưng do Đích đến không khớp, vui lòng xem bảng giá sau. Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ vui lòng gọi (hoặc Zalo) 0984 66 80 680901 47 48 46

Số lượng (tài khoản> Thời gian dự kiến (Ngày) Tổng phí (VND) Thanh toán trước (VND) Thanh toán khi bàn giao (VND)
1 – 3 3 – 5 2.000.000 1.000.000 1.000.000
Trên 3 5 – 10 3.000.000 1.500.000 1.500.000

Một số cam kết từ FFF khi sửa lỗi Đích đến không khớp

 • Trong trường hợp không thể fix lỗi (do website bạn tái phạm nhiều lần) chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền thanh toán trước. Dịch vụ sẽ được bảo hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày sửa lỗi.
 • Bất cứ khi nào bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang fanpage chính thức:  https://fff.marketing/fanpage-fff-com-vn
 • Hoặc tham gia cộng đồng Mã khuyến mãi AdWords miễn phí để nhận thêm thông tin hay từ các thành viên trong cộng đồng: https://fff.marketing/group-ma-khuyen-mai-adwords-mien-phi

Tags

0 0 votes
Đánh giá bài viết