[News] Youtube Thay Đổi Cách Tính Lượt View Cho MV Ca Nhạc

[News] Youtube Thay Đổi Cách Tính Lượt View Cho MV Ca Nhạc

Âm nhạc ngày càng ảnh hưởng lớn trên facebook, khi trong 10 video có lượt view lớn nhất trên youtube thì có đến 8 video là MV (Music video). Các nghệ sĩ đang dần sử dụng youtube như một các để khẳng định và thể hiện bản thân. Chính vì vậy, mọi kỷ lục trên nền tảng này...