Tại sao nên sử dụng quảng cáo tìm kiếm Google Search Ads

Tại sao nên sử dụng quảng cáo tìm kiếm Google Search Ads

Google với hàng tỷ lượt tìm kiếm mỗi ngày là một trong những kênh quảng cáo vô cùng tuyệt vời cho các marketer. Đặc biệt là quảng cáo tìm kiếm Google Search Ads. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa chắc chắn doanh nghiệp của mình có phù hợp với kênh quảng cáo này hay không?...