[Free Download] Bí Quyết “Hốt Khách” Quảng Cáo Shopping Tết 2020

[Free Download] Bí Quyết “Hốt Khách” Quảng Cáo Shopping Tết 2020

Tết cổ truyền của Việt Nam sắp đến và 3F tin rằng đây thực sự là một cơ hội tốt cho các nhà bán lẻ có thể bán được nhiều hàng hơn. Theo Dữ Liệu Thị Trường Digital Việt Nam của 3F, với dân số 95 triệu người, nhưng tần suất sử dụng internet cá nhân chiếm đến 78%. Với...