Support – Nhân viên chăm sóc khách hàng

Support – Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mô tả công việc: Tiếp nhận các cuộc gọi của khách hàng, hỗ trợ và hướng dẫn cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, cách sử dụng sản phẩm Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng về sản phẩm Chăm sóc các khách hàng...