Lý do website không chạy được quảng cáo Google Shopping?

Lý do website không chạy được quảng cáo Google Shopping?

Quảng cáo cáo mua sắm – Google Shopping đang phát triển tại thị trường Việt Nam, việc sử dụng Google Shopping giúp tiết kiệm chi phí quảng cáo do mức độ cạnh tranh đang tốt hơn nhiều so với quảng cáo Text Ad hoặc GDN. Hơn thế, Google Shopping cũng đem lại nhiều...