Phân biệt sự khác nhau giữa Dofollow và Nofollow

Phân biệt sự khác nhau giữa Dofollow và Nofollow

Theo thuật ngữ thì Link Dofollow và link Nofollow nhằm gợi ý cho Google Spider có nên tiếp tục theo dõi liên kết đó nữa hay không. Nhưng trong thực tế thì Link Dofollow và Link Nofollow đều có công dụng như nhau trong việc điều hướng bot tìm kiếm của Google. Bởi...