Làm thế nào để biết vị trí khách hàng đang click quảng cáo của bạn?

Làm thế nào để biết vị trí khách hàng đang click quảng cáo của bạn?

Ở bài viết trước, 3F đã hướng dẫn bạn cách xem Ai đang click quảng cáo của bạn. Trong bài biết này, chúng tôi sẽ giúp cho bạn biết rõ hơn vị trí của IP click vào quảng cáo của bạn, giúp bạn có thể biết được ở tỉnh thành nào có thể mang lại khách hàng tiềm năng cho...