Tuyển Lập trình viên PHP

Tuyển Lập trình viên PHP

Level nhân sự & chính sách: Level học việc (Chưa có kinh nghiệm): tùy theo khả năng học tập sẽ nhận được hỗ trợ phí ăn trưa, đi lại. Thời gian tối đa 2 tháng. Level búa gỗ: 6 – 8tr tùy theo khả năng gõ búa. Level cưa máy: 10 – 12tr, tùy theo khả năng...