Top 5 Công Cụ Phân Tích Đối Thủ Tốt Nhất Năm 2019

Top 5 Công Cụ Phân Tích Đối Thủ Tốt Nhất Năm 2019

Phân tích đối thủ cũng là một trong những hoạt động quan trọng nhất để đưa ra chiến dịch quảng cáo phù hợp. Khi bạn phân tích điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ bạn sẽ định vị được vị trí doanh nghiệp của mình trong ngành mà bạn kinh doanh. Từ đó, đưa ra các chiến dịch...