Công cụ rút gọn link – tạo link đẹp fff.blue

Công cụ rút gọn link – tạo link đẹp fff.blue

Rút gọn link là cách làm ngắn những link bạn muốn chia sẻ. Rút gọn link thường phát sinh khi bạn cần chia sẻ những website, đường dẫn (URL) dài cho bạn bè, hoặc đăng lên các forum, hay các mạng xã hội như Facebook, Youtube … Những đường link được rút gọn sẽ trở...