3f solutions tự hào là đối tác cấp cao của Google Adwords tại Việt Nam. Theo quy định của Google Adwords và 3f solutions, tất cả thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của 3f solutions sẽ được bảo mật thông tin. 3f solutions cam kết với tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ chặn click ảo & tối ưu adwords:

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ chặn click ảo:

  1. 3f solutions chỉ sử dụng tài khoản Adwords của khách hàng cho mục dích chặn click ảo/
  2. 3f solutions không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng ra khỏi quy trình làm việc của công ty 3f solutions trừ trường hợp các cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp.

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tối ưu adwords

  1. 3f solutions chỉ tối ưu khi nhận được yêu cầu của khách. Chúng tôi sẽ thực hiện: thay đổi giá thầu, thay đổi từ khóa, thay đổi mẫu quảng cáo, thêm các tiện ích mở rộng, tối ưu website.
  2. Các thay đổi khác sẽ được trao đổi với khách hàng thông qua email hoặc gọi điện thoại trực tiếp. Sau khi khách hàng đồng ý 3f solutions mới thực hiện các thay đổi này.

Đính kèm là văn bản từ giám đốc công ty 3f solutions về cam kết của chúng tôi.

Bảo mật thông tin khách hàng là trách nhiệm quạn trọng mà chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu.

Tags