Kết quảLập Kế Hoạch Quảng Cáo

Kết quả lập kế hoạch quảng cáo mang tính chất tham khảo dựa trên số liệu từ AdWords và 3F solution

LÊN KẾ HOẠCH

Website:

Khách hàng: 0 khách

Thực hiện: 3F Solutions

Lúc: 09:05 - 16/06/2024

Chi phí cho quảng cáo

Số lần hiển thị quảng cáo

Số click chuột quảng cáo

Mẫu quảng cáo đề xuất của chúng tôi

Bạn có thể thay đổi (thêm, hoặc hiệu chỉnh) mẫu quảng cáo khi quảng cáo chạy

/p>

Từ khóa đề nghị

Từ khóa đề nghị đựa vào kết quả tổng hợp từ nội dung website và nhu cầu tìm kiếm của khách hàng

Từ khóa Xu hướng 12 tháng Điểm cạnh tranhThang điểm 0-100 Hiển thịHiển thị quảng cáo Giá thấp nhất vnđtrên 1 click chuột Giá cao nhất vnđtrên 1 click chuột

CHI PHÍ KHỞI TẠO QUẢNG CÁO & CHẠY QUẢNG CÁO TRÊN GOOGLE

Hạng mục Biểu phí
Chi phí khởi tạo quảng cáo
 • Khởi tạo tài khoản quảng cáo Google AdWords
 • Khởi tạo 1 chiến dịch tìm kiếm, 03 mẫu quảng cáo tìm kiếm
 • Khởi tạo 1 chiến dịch GDN, 03 mẫu quảng cáo bám duôi
 • Cài đặt tracking Webiste & AdWords
 • Theo dõi trong 72h
 • Bàn giao tài khoản: liên kết email khách hàng để khách hàng theo dõi và quản lý tài khoản
 • Hướng dẫn quản lý tài khoản AdWords sơ bộ
1,350,000 vnđ
Chi phí trả cho Google để chạy quảng cáo
 • Khách hàng quản lý tài khoản
 • Được phép: chủ động tạo hoặc thêm chiến dịch, thay đổi nội dung quảng cáo
 • Theo dõi toàn bộ lịch sử thanh toán của 3F với Google trong tài khoản AdWords của bạn
 • Tổng phí:
 • Tặng mã khuyến mãi: - 1,350,000 vnđ
 • Tổng thanh toán:
Yêu cầu tạo quảng cáo