3f solutions là giải pháp chặn click ảo nhanh chóng và đơn giản nhất hiện nay. Để giúp khách hàng hình dung rõ ràng nhất phương án thực hiện của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một báo cáo hoàn chỉnh nhất về IP, từ khóa cho bạn giúp bạn xem rõ click ảo Adwords. Từ việc nhận diện được click ảo, chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ tin tưởng sử dụng dịch vụ chặn click ảo của chúng tôi

Để xem click ảo Adwords bạn cần phải biết:

  • IP click ảo
  • Từ khóa bạn đang bị click
  • Thời gian và phương án click của đối thủ.

Toàn bộ thông tin này được cung cấp miễn phí trong hệ thống quản lý chặn click ảo của chúng tôi. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký 1 tài khoản miễn phí tại https://chanclickao.fff.com.vn

Sau khi đăng  ký tài khoản hệ thống sẽ yêu cầu kết nối tài khoản, vui lòng xem qua bài viết “Liên kết và chặn click ảo với 3f solutions” để thực hiện liên kết.

Quá trình liên kết thành công bạn sẽ thấy các thống kê của 3f solutions. Báo cáo số lượng click chuột và click ảo trong 14 ngày qua có lẽ là thứ bạn quan tâm nhất. Báo cáo này dưới dạng 1 biểu đồ chi tiết

Bạn có thể rê chuột vào từng ngày để xem thông tin rõ ràng hơn.

Bên dưới báo cáo là các IP vừa click chuột vào quảng cáo của bạn:

Và các từ khóa vừa mới được bấm quảng cáo.

Bạn sử dụng menu trái để xem nhiều báo cáo hơn:

Các thông tin báo cáo bao gồm

  • Thống kê số lượng click chuột và số lượng click ảo trong 14 ngày qua
  • Thống kê IP click chuột
  • Thống kê từ khóa bị click chuột
  • Thống kê dải IP click chuột
  • Thông kê chi tiết 1 IP click chuột
  • Thống kê chi tiết từ khóa click chuột.

Các báo cáo của chúng tôi được trình bày rất cụ thể và chi tiết:

Báo cáo chi tiết 1 từ khóa (bấm để xem báo cáo rõ hơn)

Tất cả thông tin báo cáo của 3f solutions đều cung cấp hoàn toàn miễn phí, nếu bạn chưa có tài khoản vui lòng đăng ký 1 tài khoản miễn phí tại https://chanclickao.fff.com.vn

Tags