Thông tin khách hàng là nhu cầu rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Nắm bắt nhu cầu đó 3F solutions cung cấp công cụ miễn phí “Thu thập khách hàng bằng Popup thông minh”. Với công cụ này bạn có thể:

  • Không cần cài đặt hoặc thay đổi mã của website.
  • Kích hoạt với một nút bấm
  • Tùy chỉnh nội dung cần thu thập từ khách hàng: họ tên, số điện thoại hay email liên lạc.
  • Tùy chỉnh màu sắc, nội dung của popup đơn giản.
  • Tùy chỉnh thời gian, trang sẽ thu thập.

Bước 1: Đăng ký một tài khoản của 3F solutions. Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng bỏ qua bước này:

Bấm vào ảnh để đăng ký một tài khoản miễn phí

Bước 2: Từ menu chức năng bên trái, chọn chức năng: Thu thập khách hàng

Bước 3: Bấm vào cấu hình Popup và tạo mới một cấu hình popup

Bước 4: Tạo thông tin của Popup và bấm nút “Kiểm Tra Thử”

Bước 5: Tùy chọn cho popup theo ý thích của bạn

Bước 6: Trở về website của bạn và kiểm tra hoạt động của popup.

Với công cụ thu thập thông tin khách hàng từ popup, tất cả thông tin của khách hàng sẽ được đồng bộ về hệ thống quản lý chung của bạn. Từ đó bạn có thể sử dụng các công cụ chăm sóc khách hàng khác như: Email marketing, sms marketing, zalo marketing để chăm sóc và bán hàng.

Tags