Để hệ thống 3f solution có thể hoạt động, bạn cần cho phép chúng tôi liên kết với tài khoản Adwords của bạn. Sau khi cung cấp mã tài khoản Adwords

  1. Hướng dẫn lấy mã số tài khoản Adwords
  2. Quy định bảo mật thông tin khách hàng

Bạn cần cho phép chúng tôi liên kết với tài khoản Adwords của bạn để thực hiện chặn click ảo. Để cho phép rất đơn giản.

Đầu tiên bạn bấm vào Icon bánh răng trong tài khoản Adwords của mình. Icon này nằm bên tay phải màn hình của bạn

Sau đó bạn chọn Truy cập tài khoản và cho phép như hình

Như vậy bạn đã hoàn thành cho phép 3f solutions tương tác với tài khoản Adwords và chặn click ảo cho bạn.

Tags