Bạn có thể muốn quảng cáo của mình hiển thị ở bất cứ nơi nào khách hàng tìm kiếm trực tuyến. Hoặc có lẽ bạn chỉ muốn hiển thị quảng cáo của mình vào các ngày nhất định hoặc trong giờ làm việc khi bạn ở đó để xử lý truy vấn của khách hàng. Đối với chiến dịch có bật “Tất cả các tính năng”, bạn có thể sử dụng lập lịch quảng cáo tùy chỉnh để:

  • Chỉ định các giờ và/hoặc ngày nhất định trong tuần mà bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị
  • Đặt điều chỉnh giá thầu để tăng hoặc giảm giá thầu vào các ngày và giờ cụ thể

Theo mặc định, chiến dịch AdWords của bạn được đặt thành “Hiển thị quảng cáo tất cả các ngày và giờ”. Điều này có nghĩa là quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong tất cả các phiên đấu giá có liên quan trong suốt mỗi ngày theo lịch. Khi bạn sử dụng lập lịch quảng cáo tùy chỉnh, quảng cáo của bạn chỉ đủ điều kiện xuất hiện trong các phiên đấu giá diễn ra trong các ngày và giờ mà bạn chỉ định.

Để lập lịch quảng cáo theo ngày, theo giờ, các bạn làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
  3. Trong Tất cả chiến dịch trực tuyến, hãy nhấp vào tên chiến dịch cần được lập lịch.
  4. Nhấp vào tab Cài đặt, sau đó nhấp vào tab phụ Lịch quảng cáo. (Hãy nhớ rằng lập lịch quảng cáo chỉ khả dụng cho các chiến dịch có bật “Tất cả các tính năng”).
  5. Nhấp vào nút + Lịch quảng cáo.
  6. Thực hiện lựa chọn của bạn cho các ngày và giờ cụ thể. 
  7. Nhấp vào Lưu. Bạn sẽ thấy các thay đổi của mình được phản ánh trong bảng thống kê Lịch quảng cáo.

Google Adwords cho phép xem báo cáo theo giờ, theo ngày. Bạn có thể xem báo cáo Lịch quảng cáo và dừng chạy quảng cáo trong những khung thời gian không có sự chuyển đổi từ khách hàng, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí không tưởng.

Bạn hãy giảm giá giờ nào mang lại nhiều click nhưng ít cuộc gọi, giảm giá với giờ có giá thầu quá cao …

Lưu ý

Điều chỉnh giá thầu sẽ ảnh hưởng đến tất cả giá thầu trong chiến dịch. Khi hết khoảng thời gian điều chỉnh giá thầu, giá thầu chiến dịch thông thường của bạn sẽ được khôi phục trừ khi bạn đã đặt điều chỉnh khác (ví dụ: cho các thiết bị hoặc vị trí).

Chúc bạn tiết kiệm và thành công hơn với chiến dịch quảng cáo Google adwords nhé!

Mọi thắc mắc cần tư vấn xin liên hệ 3F Solutions qua số điện thoại 0984 668 068 hoặc 0901 47 48 46 hoặc liên hệ với Live chat để được tư vấn thêm.

Tags