Chính sách và điều khoản chương trình 3F Solutions Affiliate

Dưới đây là những điều khoản hoàn chỉnh được áp dụng cho chương trình Affiliate của 3F Solutions và được xem là bản thỏa thuận giữa 3F Solutions với Affiliate của mình. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia. Một khi bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình Affiliate của 3F Solutions, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dưới đây. Mọi thông tin về điều khoản này nếu đến từ những nguồn khác đều được coi là không chính xác và không mang tính pháp lý. Xin hãy đọc bản chính thức tại đây để nắm toàn bộ thông tin chi tiết.

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. HOA HỒNG DỊCH VỤ

Được hiểu là hoa hồng phát sinh từ các sản phẩm do 3F Solutions cung cấp, chúng tôi chỉ ghi nhận là hoa hồng khi và chỉ khi nhận được thanh toán của khách hàng.

1.2. AFFILIATE CỦA 3F SOLUTIONS

Được hiểu là những cá nhân và tổ chức đồng ý với thỏa thuận Affiliate của 3F Solutions; Có tham gia giới thiệu, hỗ trợ tìm hiểu và tư vấn sử dụng bộ công cụ Tối ưu quảng cáo và Tăng khách hàng của 3F Solutions.

1.3. THÔNG TIN BẢO MẬT

Được hiểu như là tất cả những thông tin về đối tác thứ ba cũng như thông tin người dùng của 3F Solutions, bao gồm nội dung bản Thỏa thuận này, những thông tin về công nghệ, lịch sử thanh toán, công thức, mã nguồn, danh sách khách hàng, tên tuổi, địa chỉ và tất cả thông tin liên quan khác, bao gồm cả doanh số, chi phí, tài chính, kế hoạch kinh doanh và dữ liệu marketing cũng như các thông tin bảo mật khác; tất cả đều được bảo hộ và bảo mật.

1.4. SẢN PHẨM

Là bộ công cụ Tối ưu quảng cáo và tăng khách hàng được 3F Solutions khởi tạo và phát triển, cho phép người dùng sử dụng để tăng hiệu quả quảng cáo, tối ưu chuyển đổi website, từ đó tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

1.5. TÀI KHOẢN ĐƯỢC GIỚI THIỆU

Được hiểu như là tất cả những người dùng sản phẩm của 3F Solutions được giới thiệu bởi một Affiliate của 3F Solutions.

1.6. PHẦN MỀM ĐỘC HẠI VÀ GIÁN ĐIỆP

Liên quan đến việc sử dụng những banner hay đường liên kết (link) có chứa phần mềm độc hại hay phần mềm gián điệp.

1.7. BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

Liên quan đến bất kỳ tên hay nhãn hiệu hoặc bất kỳ nhãn hiệu nào được đăng ký bảo hộ khác liên quan đến sản phẩm và Công ty 3F Solutions.

1.8. ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG

Được hiểu như là những tổ chức, cá nhân có tiềm năng tham gia chương trình Affiliate của 3F Solutions.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA AFFILIATE

2.1. HOẠT ĐỘNG

Affiliate của 3F Solutions sẽ sử dụng nhiều cách của riêng mình để (a) quảng bá bộ công cụ của 3F Solutions, và (b) chăm sóc những người mình đã giới thiệu. Trong thời gian 3F Solutions không có chương trình quảng bá cụ thể nào thì bất kỳ hoạt động nào liên quan đến quảng bá do Affiliate đề xuất sẽ do chính Affiliate chịu trách nhiệm. Những hoạt động liên quan đến các phương tiện truyền thông đại chúng, các Affiliate có trách nhiệm gửi thông tin và thông báo đến 3F Solutions. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hay hậu quả tiềm tàng nào từ chương trình, 3F Solutions có toàn quyền để yêu cầu chấm dứt chương trình.

2.2. VẬT PHẨM QUẢNG BÁ

Tất cả vật phẩm quảng bá, thông tin quảng bá có thể được 3F Solutions chia sẻ trên website của mình hoặc gửi cho Affiliate. Những vật phẩm quảng bá bao gồm (nhưng không giới hạn) các trang thông tin, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu giới thiệu … Với những vật phẩm hay tài liệu được phép chia sẻ, chúng tôi sẽ ghi chú rõ ràng.

Affiliate của 3F Solutions có thể truyền thông và sử dụng các Tài liệu quảng bá của 3F Solutions trên website hoặc các nơi khác để thu hút Khách hàng. Affiliate của 3F Solutions không được dịch, chỉnh sửa hay thay đổi bất kì Tài liệu quảng bá nào mà không có sự đồng ý của 3F Solutions. 3F Solutions có thể dừng bất kỳ chương trình Marketing nào của Affiliate nếu như chương trình Marketing đó có vấn đề hoặc xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi, uy tín và thương hiệu của 3F Solutions.

Tóm lại, Affiliate của 3F Solutions có thể dùng nhiều cách khác nhau để giới thiệu nền tảng của 3F Solutions đến với khách hàng thông qua việc sử dụng các tài liệu, vật phẩm quảng bá mà 3F Solutions đã chia sẻ. Tất cả vật phẩm quảng bá này không được phép thay đổi về nội dung, cách trình bày… và chỉ được dùng để quảng bá cho 3F Solutions.

2.3. E-MAIL MARKETING

Affiliate của 3F Solutions không được sử dụng Email Marketing dưới hình thức đại diện cho 3F Solutions mà không có sự đồng ý của 3F Solutions.

Nếu Affiliate của 3F Solutions được phép sử dụng kênh Email Marketing, thông tin truyền thông đi phải tuân thủ các chính sách về kênh marketing này (như luôn để chữ từ chối nhận email, không gài thư rác, phần mềm gián điệp và không sử dụng kênh email để Spam khách hàng)

2.4. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING BỊ CẤM VÀ KHÔNG CẤP QUYỀN

Bên cạnh những hạn chế trong mục 2.4. trên, Affiliate của 3F Solutions cũng không được sử dụng bất kỳ chương trình hay kỹ thuật marketing thái quá nào có thể gây ra tác động tiêu cực tiềm tàng đến 3F Solutions như Marketing qua fax, truyền hình hay điện thoại… Bởi vì có thể Affiliate sẽ tạo ra những thông điệp sai lệch với chính sách thương hiệu của 3F Solutions.

Tóm lại, Affiliate của 3F Solutions không được sử dụng bất kỳ kỹ thuật Marketing phạm pháp hay thái quá nào để quảng bá, vì như vậy sẽ gây ra rủi ro tiềm tàng tới 3F Solutions.

2.5. NHỮNG HOẠT ĐỘNG MARKETING KHÔNG CHO PHÉP KHÁC

Affiliate của 3F Solutions sẽ không được phép mua các lượt tìm kiếm về từ khóa (như Google Ads), hay sử dụng từ hoặc cụm từ có chứa “3F Solutions” trong việc đặt tên cho các công cụ truyền thông. (Ví dụ: Tên miền, tên group, tên fanpage, email,youtube…).

2.6. TUÂ N THỦ LUẬT PHÁP

Ngoài ra, dù không đề cập đến trong bản điều khoản này, Affiliate của 3F Solutions sẽ phải tuân thủ theo tất cả luật pháp tại nơi mình sinh sống và kinh doanh.

Tóm lại, Affiliate sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi luật pháp liên quan tại nơi họ sinh sống và làm việc.

3. HỦY THỎA THUẬN

3.1. HỦY THỎA THUẬN

3F Solutions có thể hủy thỏa thuận này với bất kỳ lí do nào và có tác dụng ngay khi thông báo đến với Affiliate của 3F Solutions. Với bất kỳ hoạt động gian lận hay các hành vi không đúng chừng mực đến từ Affiliate, 3F Solutions bảo lưu quyền đơn phương chấm dứt thỏa thuận về mối quan hệ hợp tác với Affiliate hoặc cao hơn là hủy toàn bộ tài khoản Affiliate mà không cần thông báo trước.

Affiliate của 3F Solutions, cũng có thể hủy thỏa thuận này bất kỳ lúc nào và có hiệu lực ngay lập tức sau khi thông báo cho 3F Solutions.

Tóm lại, cả 3F Solutions và Affiliate đều có thể kết thúc thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào.

3.2. PHÁT SINH CỦA VIỆC CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Khi hết hạn hoặc sau khi chấm dứt hợp đồng này: (a) mỗi bên sẽ phải trả lại tất cả tài sản của bên còn lại nếu tài sản này thuộc về quyền sở hữu của bên còn lại (bao gồm tất cả thông tin đã được bảo hộ và các vật phẩm quảng cáo); (b) Affiliate của 3F Solutions sẽ phải ngừng ngay lập tức tất cả thông tin hay tài liệu nào đang hiển thị trên website hay bất kỳ phương tiện nào khác của Affiliate; và (c) tất cả những quyền lợi mà Affiliate của 3F Solutions được hưởng đều sẽ lập tức chấm dứt.

Tóm lại, Nếu thỏa thuận này chấm dứt, tất cả tài liệu truyền thông đều phải được gỡ bỏ khỏi website của Affiliate hoặc gửi lại cho 3F Solutions.

4. QUYỀN SỞ HỮU

4.1. QUYỀN SỞ HỮU CỦA 3F SOLUTIONS

Giữa Affiliate và 3F Solutions, các sản phẩm trí tuệ, tất cả về nhân khẩu học và những thông tin khác liên quan đến khách hàng, đối tác tiềm năng và Đối Tác chính thức, nền tảng và tất cả phần mềm, tài liệu, phần cứng, công cụ dụng cụ, thiết bị, quy trình, công thức, website hoặc bất kỳ sản phẩm trí tuệ nào khác có liên quan đến 3F Solutions, tất cả đều có bản quyền. 3F Solutions có toàn quyền sử dụng và cho phép sử dụng, bao gồm cả tài liệu hiện tại hay trong quá khứ.

Tóm lại, tất cả tài sản trí tuệ bạn tiếp cận đều thuộc quyền sở hữu của 3F Solutions.

4.2. NHÃN HIỆU CỦA 3F SOLUTIONS

Xuyên suốt thỏa thuận này, 3F Solutions cung cấp cho Affiliate của mình quyền sử dụng nhãn hiệu của 3F Solutions. Nhưng Affiliate của 3F Solutions cần biết rõ và đồng ý rằng (a) sẽ sử dụng một cách hợp pháp và đúng với định dạng cũng như nội dung ban đầu, (b) tất cả nhãn hiệu trên đều thuộc về 3F Solutions, (c) tuân thủ theo điều 2.5.

Tóm lại, 3F Solutions sở hữu toàn bộ nhãn hiệu liên quan và Affiliate đồng ý sẽ không sử dụng chúng một cách bất hợp pháp.

5. BẢO MẬT

Mỗi bên trong điều khoản thỏa thuận này đều phải đồng ý rằng sẽ sử dụng thông tin của bên còn lại một cách bảo mật nhất có thể. Mỗi bên đồng ý rằng sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc bảo mật thông tin, ít nhất là thông tin cá nhân, của bên còn lại.

Tóm lại, cả 3F Solutions và Affiliate đều phải đồng ý sử dụng thông tin của bên còn lại bảo mật nhất có thể.

6. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG

3F Solutions sẽ giới hạn về trách nhiệm của mình với nền tảng mà mình đang cung cấp và nghĩa vụ của mình theo của các hợp đồng đã ký.

7. BỒI THƯỜNG

7.1. BỒI THƯỜNG CHO AFFILIATE CỦA 3F Solutions

Affiliate sẽ chịu mọi chi phí liên quan tới những khiếu nại về 3F Solutions nếu nó bị gây ra bởi sự sơ suất, hành vi sai trái hay vi phạm hợp đồng từ phía Affiliate.

7.2. THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG

3F Solutions sẽ thông báo cho Affiliate nếu có bất kỳ sự cố phát sinh nào.

8. QUY ĐỊNH CHUNG

8.1. SỰ BẤT KHẢ KHÁNG

Trong những trường hợp phát sinh bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của cả 3F Solutions và Affiliate như lũ lụt, hỏa hoạn, luật pháp mới, thiên tai…Cả hai đều sẽ được miễn thực hiện nhiệm vụ liên quan trong những trường hợp này.

8.2. THÔNG BÁO

Tất cả những trường hợp phát sinh nào nằm ngoài thoả thuận này Affiliate của 3F Solutions phải thông báo cho 3F Solutions để xem xét thay đổi nếu có.

Trong trường hợp 3F Solutions có thay đổi về thoả thuận, Affililiate có trách nhiệm cập nhật là nội dung được đăng tải tại đây

8.3. CHUYỂN NHƯỢNG

Affiliate của 3F Solutions không được quyền chuyển nhượng thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có được sự cho phép của 3F Solutions.

8.4. LUẬT ÁP DỤNG

Thỏa thuận này được áp dụng tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ điều gì đi ngược lại với luật pháp Việt Nam, bạn cũng sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm.

9. ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CỦA ĐỐI TÁC CỦA 3F SOLUTIONS

9.1. KẾ HOẠCH CHIA SẺ HOA HỒNG

Affiliate của 3F Solutions sẽ được chia sẻ hoa hồng theo thỏa thuận của 3F Solutions với Affiliate. Có thể tham khảo thêm ở phần giới thiệu chương trình Affiliate.

9.2. KẾ HOẠCH THANH TOÁN

Hoa hồng từ chương trình Affiliate sẽ được hạch toán theo tháng, và chi trả vào ngày 10 của tháng kế tiếp (có trường hợp trễ do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ).

Điều khoản thanh toán hoa hồng: (1) Số dư hoa hồng tối thiểu là 100.000đ (2) Mọi chi phí chuyển khoản thanh toán sẽ do bên nhận chịu

Trong trường hợp số dư hoa hồng thấp hơn 100,000đ, chúng tôi sẽ cộng lũy kế số tiền này vào các tháng kế tiếp cho đến khi con số này lớn hơn 100,000đ.
Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và 3F Solutions sẽ không thông báo đến từng Affiliate, vì vậy bạn hãy quay lại thường xuyên để nắm thêm nếu có những cập nhật mới.

10. XEM XÉT BỔ SUNG

Nếu bạn sống và kinh doanh tại Việt Nam, bạn nên theo dõi những thay đổi mới nhất trong luật pháp hiện hành của Việt Nam mà có khả năng tác động đến bạn.