Nguyên nhân khiến quảng cáo trên Google bị thất bại

Nguyên nhân khiến quảng cáo trên Google bị thất bại

Thành công của một chiến dịch quảng cáo phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chính vì thế, khi thất bại thì nó cũng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, điển hình và cơ bản nhất là 4 nguyên nhân sau: 1. Sử dụng từ khóa không liên quan: Từ khóa là một yếu tố rất quan trọng...