Cách gửi tin nhắn cho nhiều người trên facebook mà không bị chặn

Cách gửi tin nhắn cho nhiều người trên facebook mà không bị chặn

Một ngày đẹp trời nào đó, bạn đang ngồi gửi tin nhắn cho khách hàng để giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của mình thì bỗng dưng nhận lại mấy dòng chữ đỏ lòm từ facebook rằng: “Bạn tạm thời bị hạn chế cuộc hội thoại cho đến ngày mai lúc …”. Cảm giác này khiến bạn rất...