Google Ads certification là gì? Tại sao marketer cần nó?

Google Ads certification là gì? Tại sao marketer cần nó?

1. Google Ads certification là gì? Google Ads Certification hay còn gọi là “Giấy chứng nhận Google Ads”, đây chính là sự công nhận về mặt chuyên môn mà Google cấp cho những cá nhân thể hiện sự thành thạo về các khía cạnh cơ bản và nâng cao của Google Ads Chứng nhận...