Freelance – Content Marketing cho Landing page

Freelance – Content Marketing cho Landing page

Mô tả công việc Viết lại: nội dung có sẵn trên landingpage chuẩn Marketing và SEO. Mục tiêu thu hút khách hàng đọc và kêu gọi khách dùng thử sản phẩm. Có thể đề xuất thêm nội dung nếu cần Quyền lợi Chi phí thỏa thuận theo từng dự án hoặc theo bài viết Yêu cầu của công...