Chốt khách nhanh với Robot chat của FFF

Chốt khách nhanh với Robot chat của FFF

Trong kinh doanh, chăm sóc khách hàng là khâu quan trọng nhất, việc kinh doanh có phát triển hay không phần lớn đều là nhờ khách hàng. Nhiều chủ doanh nghiệp đã phải đầu tư một đội ngũ nhân viên chỉ để làm công việc ngồi trực khách chat online, tư vấn khách hàng trên...