[Infographic] 6 Bước Tạo Chiến Dịch Truyền Thông Mạng Xã Hội Hiệu Quả

[Infographic] 6 Bước Tạo Chiến Dịch Truyền Thông Mạng Xã Hội Hiệu Quả

Trên đây là 6 bước để tạo một chiến dịch truyền thông mạng xã hội hiệu quả. Bạn đã tìm được hướng đi cho chiến dịch mạng xã hội của mình chưa? Bên cạnh đó, nhằm giúp các bạn tiết kiệm thời gian trong lúc lên chiến dịch quảng cáo của mình. 3F cung cấp bộ công cụ toàn...
[News] Facebook Thay Đổi Định Dạng Quảng Cáo Mới Cho Thiết Bị Di Động Từ Tháng 8/2019

[News] Facebook Thay Đổi Định Dạng Quảng Cáo Mới Cho Thiết Bị Di Động Từ Tháng 8/2019

Nếu bạn là đang chạy quảng cáo Facebook, thì thông tin sắp tới dành cho bạn. Theo Facebook business blog, bắt đầu 19/8/2019, quảng cáo Newfeeds trên mobile sẽ được thay đổi giao diện mới. Những thay đổi chính bao gồm: Số dòng văn bản hiển thị sẵn trên News Feed của...